Podsumowanie miesiąca - Maj 2013

Sebastian Fitzek, "Terapia"

Katarzyna Mlek, "Zapomnij patrząc na słońce"